Trasa rowerowa " Wokół Żukowa "


Numer trasy: 4B. Długość: 30 km


                 Trasa prowadzi wokół części pasma Górskiego Żukowa przez malownicze miejscowości położone na drodze do Jeziora Solińskiego. Z trasy można również zobaczyć zapory na Sanie . Wioski położone przy trasie charakteryzują się starą zabudową oraz wieloma gospodarstwami agroturystycznymi . Nawierzchnia dobra. Będziemy poruszać się częściowo po drodze krajowej o wzmożonym ruchu samochodowym, prowadzącej do przejścia granicznego w Krościenku .
Olszanica - miejscowość rolniczo-letniskowa przy drodze z Leska do Ustrzyk Dolnych . Tutaj znajdują się siedziby władz gminy, Banku Spółdzielczego , policji itp. Stąd odjeżdzają autobusy do Ustrzyk Dolnych , Leska , Ustrzyk Górnych , Zatwarnicy , Warszawy , Krakowa i in. Olszanica jest także ważnym ośrodkiem handlowo-usługowym dla sąsiednich miejscowości . Każdy, kto przyjedzie w Bieszczady , z pewnością zauważy po lewej stronie w centrum wsi , odrestaurowany , okazały zamek otoczony fosą . Ów pałac pochodzi z 1905 r. i wraz z innymi zabudowaniami stanowi zespół dworski ; w jego sąsiedztwie znajduje się cerkiew parafialna z 1919 r. W gminie znajduje się niemało starych zabytków , jeśli jeszcze dodamy , że Uherce to najprawdopodobniej jedna z najstarszych bieszczadzkich wsi , dorzucimy , że cerkiew w Orelcu uznawana jest za jedną z najstarszych cerkwi w Polsce południowo-wschodniej to zdecydowanie można stwierdzić , że ten, kto szuka śladów dalekiej przeszłości może właśnie tu je odnaleźć . Wysokie walory krajobrazowe zaważyły w głównej mierze na powstaniu tutaj Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (środkowa i północna część) oraz Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (część południowa).


  • 0,0 km


Szlak rowerowy rozpoczyna swój bieg w Uhercach, przy stacji kolejowej. Z placyku przed dworcem jedziemy w stronę przejazdu kolejowego. Po 150 m skręcamy w lewo. W prawo prowadzi niebieski szlak rowerowy do Leska przez Jankowce. Po 350 m od startu skręcamy w lewo, w kierunku wsi Uherce Mineralne. Niebawem mijamy stojącą przy szosie lipę - pomnik przyrody. Zaraz za nią w lewo skręca droga gruntowa prowadząca do ciekawego wodospadu na rzece Olszence (odległość - 1,2 km). Kilkaset metrów dalej mijamy barokowy kościół z 1757 r. Z odnowionym wystrojem wnętrza, dzwonnicą wolnostojącą, otoczony murem obronnym z otworami strzelniczymi z tego samego okresu. Tuż za kościołem mijamy także dawny dwór obronny Herburtów - wzniesiony w II połowie XVI wieku jako późnorenesansowy dwór w typie kasztelu z basztami alkierzowymi. Powoli zbliżamy się do Orelca. Za pierwszym zabudowaniem po prawej stronie szosy (3,3 km od startu), zielona ścieżka przyrodnicza przechodzi z pasma Żukowa na Michałowiec (471 m n.p.m.) i do pomnika przyrody - skałki - zwanej popularnie "Oreleckim kamieniem". Jest on wychodnią piaskowcową, której czas nadał oryginalną sylwetkę. Po prawej stronie, w odległości ok. 50 m od szosy, mijamy zalewisko i siedlisko bobrów na Kiniańskim Potoku. Nieco dalej 200 m w prawo (dróżką asfaltową) zabytkowa cerkiew drewniana z 1740 r. otoczona drzewami z pomnikowym ok. 300-letnim dębem.
Najbliższe kilka minut spędzimy na podjeżdżaniu pod przełęcz, z której rozciągają się ciekawe widoki z panoramą m.in. Orelec, jego otoczenie, masyw Jawora, Kozińca i otoczenie Soliny. Tutaj skręca w lewo na pasmo Żukowa zielona ścieżka przyrodnicza prowadząc do lasu drogą gruntową i odkrytym grzbietem ukazującym coraz rozleglejsze panoramy przy podejściu. Ten odcinek szlaku nadaje się do jazdy rowerem przy sprzyjającej aurze. Wreszcie zaczyna się zjazd.


  • 7,0 km


Bóbrka. We wsi warto obejrzeć murowaną cerkiew z 1937 r., którą zresztą będziemy mijać na naszej trasie. Dwa kilometry dalej - skrzyżowanie dróg. Za szkołą, w prawo odchodzi droga do Jeziora Myczkowieckiego i Myczkowiec. My jedziemy prosto. Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w kierunku Łobozewa. Czeka nas krótki, ostry podjazd. Widok na zaporę i jezioro Solińskie z poziomu lekko nad koroną zapory wynagrodzi trud podjazdu. Niebawem rozpoczyna się zjazd - jadąc szybko w dół, zbliżamy się do wsi Łobozew. Szybko przejeżdżamy przez wieś, po lewej mijamy widokowe wzgórze Ścianka (467 m n.p.m.).
Kończą się zabudowania wsi Łobozew - skrzyżowanie dróg. W prawo droga asfaltowa do Teleśnicy, nad Zatokę Teleśnicką. W odległości około 500 m, po prawej stronie, na wzgórzu Szkoła Podstawowa. My skręcamy w lewo, w kierunku Ustajanowej. Nieco dalej, po lewej stronie drogi, piękna panorama na jezioro Solińskie i Jawor (741 m n.p.m.).


  • 16,6 km


Przełęcz drogowa na paśmie Żukowa. Po prawej pole biwakowe Leśnictwa Łobozew i 2 km długości ścieżka przyrodnicza Nadleśnictwa Brzegi Dolne prowadząca do platformy widokowej na szczycie Holica (762 m) - z niej rozległa panorama na najwyższe partie górskie Bieszczadów. Przy łądnej pogodzie, trwającej kilka dni można tą ścieżką podjechać na szczyt Holicy i przejechać całym pasmem Żukowa, aż do Czarnej do ośrodka Zorbingu.
Niecały kilometr przed skrzyżowaniem, mijamy odchodzącą w lewo dróżkę, prowadząca pasmem Żukowa do Orelca i Uherzec Mineralnych (możliwa do przejechania rowerami górskimi przy ładnej pogodzie i suchej nawierzchni).


  • 18,2 km


Skrzyżowanie z drogą główną Lesko - Ustrzyki Dolne - Krościenko (granica państwa). Skręcamy w lewo w stronę Olszanicy. W prawo czarny szlak doprowadzi nas do Ustrzyk Dolnych. Blisko 2 km dalej wjeżdżamy do Stefkowej - we wsi znajdują się m.in. drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraskewii zbudowana ok. 1840 r. z dzwonnicą słupową oraz neogotycki murowany kościół, nie ukończony z powodu wybuchu II wojny światowej, obecnie użytkowany jako magazyn. Szybko mijamy Stefkową, zbliżamy się do Olszanicy. Na wschodnim krańcu wsi, za mostem na potoku Serednica, pomnik Żydów z okolicznych miejscowości pomordowanych przez hitlerowców. Niecałe 2 km dalej mijamy zabytkowy zespół pałacowy w Olszanicy oraz grekokatolicką cerkiew murowaną z 1923 r.


  • 25,7 km


Skrzyżowanie dróg w Olszanicy. W prawo odchodzi niebieski szlak rowerowy prowadzący przez Góry Słonne do Leska przez Wańkową. My jedziemy prosto. Niebawem, po prawej stronie mijamy budynek Urzędu Gminy oraz wiadukt kolejowy. Z okolic wiaduktu roztacza się ciekawa panorama na Kotlinę Uherczańską.


  • 30,0 km


Stacja kolejowa PKP Uherce. Koniec szlaku.


Źródło: Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów